Mbonagung Tempo Doeloe: Nonton Teve Jaman Cilik

(Crito rikala aku isih cilik nganggo basa Jawa ngoko ndeso gandheng aku jan cubluk basa krama inggil. Nyuwun sewu Pakdhe Manyo tuwin Mas Woto ing Senawis.)

Hobi Nonton Teve lan Ngrungokake Radio

Jaman cilikanku sing jenenge teve mung ana ra nganti puluhan keluarga sing duwe. Sepisan televisine kantor kecamatan Minggir. Tevene didelehke nang kotak koyo pagupon ing ngarep kantor pak camat.

Yen nuju dina Rebo mbengi wong sak Sendangagung tumplek blek nonton siaran ketoprak saka TVRI Jogja. Nontone gayeng banget . Sing dadi role tokoh jahat sopo maneh nek ra Mukiyar. Aktinge iso gawe wong sak Bonagung kabeh mungsuhi dheweke. Lha nek sing dadi ledhek sopo maneh yen ora mbak Marsidah. Asli marahi gregeten. Guru lagune yen lagi dialog karo bambangane jan mereni penonton. Rodo merajuk, kenes, marahi turune dadi klisikan.

Adegan sing ditunggu-tunggu para pamiyarso yaiku adegan perang. Nah iki jatahe kawulo mudho sing ra perlu dialog. Sing penting iso silat. Siji maneh kudu iso salto. Nek ra nganggo salto..durung gayeng le perang.

Eh lali sakdurunge siaran ketoprak jo lali nyimak iklane. Iklane ana karoseri colt ABC lan beras kencur cap Orangtua. Sing dadi bintang iklan sopo maneh yen ora jenate Basiyo sing akting loyo nggowes becak. Bareng diombeni beras kencur karo wong ayu Marsidah trus rikat le nggowes becak nganti le ngeterke nang omahe Marsidah diturahi alias keblandhang.

Lakon kethoprak sing isih tak eling yaiku Arya Penangsang. Asring uga TVRI nganakake sayembara nonton siaran kethoprak. Pamiyarso kena mbedhek pitakonan sing diandharke penyiare TVRI. Jawaban kudu ditulis nganggo kartu pos terus dikirim nang TVRI. Hadhiahe iso radio, dhuwit, utawa pesawat TV.

Aku mbiyen uga asring nonton tivi pas minggu awan nang dusun Minggir Lor. Nanging aku lali asmane Panjenengane. Panjenengane kuwi keluarga Kristen. Anake pinter main voli. Aku isih kelingan mesti nonton film minggu siang. Film kuwi ncritakke wong cilik mungsuh wong sing ukurane raksasa.

Yen mbengi, lehku nonton teve aku mbiyen bareng kanca2 SMP Sanjaya sing padha seneng turu nang gedung SMP Sanjaya.  Nonton film malam minggu. Nunut nonton teve nang daleme Pak Harso Pojok, Mas Woto Pojok, Mas Nanang kulon Grejo Kristen Pojok, Mas Ponel (bu Wedha).

Yen pesawat teve sing paling apik tevene nggone krengsingan Mas Sri tan pasar. Wis berwarna.

Bab ngrungokke radio aku mbiyen ngluruk nang omahe Yusup adhine Mas Salib Minggir. Ngrungokke siaran pandangan mata Thomas Cup Ind lawan China. Rong mbengi siarane. Gaya laporane reporter Sambas jan pinter ngadhuk-adhuk emosi.

Ayo sopo maneh sing melu nimbrung. Yen iso melu ngeling-sling pengalaman jaman cilik jarene iso keno kanggo tombo pikun lho.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mbonagung Tempo Doeloe: Nonton Teve Jaman Cilik"

Posting Komentar