Desaku yang Kucinta

Kanggo ngulinakake lan Karo ngleluri basa Jawa, sengaja aku nulis nganggo basa Jawa ngoko. Kejaba sinau basa uga bisa karo sinau nulis ejaan basa Jawa sing bener. 

Aku lahir tahun 1951, umur saiki wis 65 tahun, sedhela engkas genep 66 tahun. Yen manut wong Jawa aku wis bar tumbuk gedhe ( 8 windu= 64 tahun ). Senajan sejatine etungan tumbuk gedhe nganggo paugeran tahun Jawa. Dene tumbuk cilik umur 32 tahun (4 windu).

Aku lahir ora Ana ing padhukuhan Pojok V, nanging aku ana ing rumah sakit Boro Kulonprogo. Coba dibayangake, ibuku mbobot sepuh, mbokmenawa wis krasa ana tandha-tandha bayi arep lahir. Isih kudu mlaku saka Pojok, medhun Pengkol, bablas ngulon nyabrang prahu gethek Cangkring, saklore Sayangan. Munggah medhun perengan Kali Progo. Rahayune aku ora kesusu mrojol neng tengah dalan.


Aku mlebu Sekolah Rakyat ( SR, saiki Sekolah Dasar/SD ) tahun 1958. Jaman semana durung ana bocah mlebu sekolah diterke wong tuwane. Aku nalika ndhaftarke SR mung dituntun diterke mbakyuku sing lagi klas 2. Tanpa nggawa layang apa-apa, dicathet dikandani tanggal mlebune.

Guruku klas 1 SR Ibu Supindah daleme Diro. Yen ngasta saben dinane nyanpingan, tindak mesthi ngasta payung. Yen wis ketebange miyos kuburan Beji, udakara bocah 5, Mlayu methukake, terus nggawakke tase bu guru. Yen kelingan kedadeyan kuwi, tak gagas jero, iki piwulang budi pekerti sing luhur, sejatine sing kudu dilestarekake, senajan wujud lan cak-cakane mesthi ya beda nut jaman kelakone.

Jaman semana klas 1 lan klas 2, kabeh wilangan nganggo pengantare isih basa Jawa kabeh. Mula nalika aku klas 1, ketekan ponakan Saka Jakarta ora bisa ngomong, merga aku durung bisa basa Indonesia, sing biyen isih kaprah diarani basa utawa cara Mlayu.

Kancaku mlebu sekolah sing Sepisanan, sing ora nganggo lewat Taman Kanak-Kanak, sing aku isih kelingan; Sukimin, Urip, Pahit, Kawit, Ginto, Ngatinem, Klijem, Paikem, Suharyanto, Suparjo, Iskandiyah, Riyadi, Suwardi lan  liyane wis ora kelingan meneh. 

Aka Urip ana ing Sendangagung mung tekan 31 Desember 1970. Tanggal 1 Januari 1971 aku wis ninggalake Sendangagung nganti tekan saiki. Sejarah nyathet, aku wis ora duwe tabon tinggalan neng Pojok. (ana candhake)

Anton Suparnjo/Manyo

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Desaku yang Kucinta"

Posting Komentar